POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe

1.1. Dane osobowe uzytkowników są przetwarzane wyłącznie w celu poprawnego świadczenia usługi transmisji.

1.2. Dane o użytkownikach przetwarzane są wyłącznie w systemach teleinformatycznych operatora serwisu streamcast.pl, właściciela firmy SkillHouse Arkadiusz Zug.

1.3. Dane osobowe użytkowników nie są przetwarzane przez podmioty i osoby trzecie współpracujące ze streamcast.pl.

1.4. Serwis streamcast.pl nie udostępnia żadnych danych osobom lub podmiotom trzecim.

1.5. Streamcast.pl zbiera i przetwarza dane o osbiorcach transmisji wyłącznie na potrzeby statystyczne oraz w celach usprawnienia systemu. Dane pozyskane w ten sposób są wolne od danych personalnych takich jak imiona, nazwiska, adresy. Są to wyłącznie dane dotyczące ilości odtworzeń, peaków, różnorodności pór i godzin szczytowych transmisji. Pozyskane w ten sposób dane nie są w żaden sposób udostępniane podmiotom i osobom trzecim. Nadawca transmisji ma wgląd do tych danych.

1.6 Administratorem wszystkich danych osobowych jest firma SkillHouse Arkadiusz Zug z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 20 lok. 4. NIP: 611 253 18 23, REGON: 381200034.

1.7. Nadawca transmisji nie jest upoważniony do udostępniania tych danych dalej. Udostępnienie ich osobom nieupoważnionym przez nadawcę jest równoznaczne ze złamaniem regulaminu korzystania z serwisu streamcast.pl.

1.8. Serwis streamcast.pl dokłada wszelkich niezbędnych starań dla zapewnienia ochrony powierzonych i przetwarzanych danych osobowych, a także udostępnia w tym celu niezbędną infrastrukturę informatyczną. Transmisja w serwisie jest realizowana z wykorzystaniem certyfikatu SSL, który jest odpowiedzialny za szyfrowanie komunikacji między klientem, a serwerami.

1.9. Dane osobowe pozyskane za pomocą formularzy: zamówienia, kontaktowego pozostają w wyłącznej dyspozycji serwisu Streamcast.pl i nie będą nigdy udostępniane osobom i podmiotom trzecim.

1.10. Wszelkie dane pozostające w bazach danych operatora serwisu Streamcast.pl nie będą nigdy wykorzystywane do marketingu pośredniego lub bezpośredniego osób i podmiotów nieuprawnionych. Serwis streamcast.pl nigdy nie wysyła korespondencji marketingowej do klientów.

2. Prawa użytkowników

2.1. Osoba, której dane są przetwarzane w systemach teleinformatycznych Streamcast.pl ma prawo do:

– wglądu do swoich danych w każdym momencie na pisemny wniosek. Wniosek może zostać sporządzony w formie elektronicznej i dostarczony do skrzynki odbiorczej administratora danych osobowych dostępnego pod adresem: [email protected],

– poprawiania swoich danych, ich dowolnej modyfikacji lub sprostowania,

– usuwania swoich danych osobowych poprzez wysłanie pisemnego wniosku (dopuszcza się wniosek w formie elektronicznej) na adres: [email protected],

– ograniczania przetwarzania swoich danych,

– przenoszenia swoich danych i zarządzania nimi w sposób określony indywidualnie przez użytkownika,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– złożenia skargi do instytucji Państwowych zajmujących się ochroną danych osobowych.

2.2. Użytkownik ma prawo do złożenia dyspozycji do marketingu pośredniego i bezpośredniego na podstawie przetwarzanych danych osobowych poprzez zapisanie się do newslettera marketingowego jeśli takowy jest dostępny na stronach serwisu streamcast.pl.

2.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.4. Dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego profilowania oraz profilowania ręcznego.

 

3. Pliki cookies

3.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.2. Informacje zbierane w sposób automatyczny nie są wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji rodzących zobowiązania po stronie Użytkownika.

3.3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3.4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.

3.6. Serwis streamcast.pl zbiera pliki cookies w celach:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– informacje zbierane przy ich pomocy służą do personalizacji usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Zebrane dane służą do celów technicznych, związanych z administracją serwerami streamcast.pl oraz pozwalają na zebranie ogólnych, statystycznych informacji demograficznych np. o regionie, z którego następuje połączenie, długości sesji odbierania transmisji itd.

3.7. W ramach prowadzonego serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

– „stałe” (persistent cookies). „przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

– cookies firm zewnętrznych (informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy) :

– Google Analytics – administrator: Google Inc z siedzibą w USA

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

3.8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3.9. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

3.10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu nie będą wykorzystywane lub jakkolwiek udostępniane dla współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów chyba, że użytkownik wyrazi na to zgodę.